RELIANT - poradenství, kurzy, školení a vzdělávání v oblasti logistiky

AKTUÁLNÍ NABÍDKA OTEVŘENÝCH KURZŮ

Objednat

12 - ŠŤASTNÝCH SEDM
21.000 Kč (cena bez DPH)
novinka v naší nabídce vzdělávání 25.410 Kč (cena vč. DPH)

Sedmidenní seminář určený pro manažery a pracovníky na vedoucích pozicích, kteří vedou tým lidí. Sedm manažerských situací, v nichž základem úspěchu je komunikace manažera s jeho podřízenými.
Rozsah výuky je 7 dnů ( 2 dny teorie, 5 dnů praktických workshopů).
V ceně jsou zahrnuty veškeré studijní materiály a náklady na školné za všech 7 školících dnů pro jednoho účastníka
.

Profil absolventa: absolvent umí uplatnit pravidla a principy efektivní komunikace, odstranit komunikační bariéry, pracovat s technikami rozvoje výkonu a osobních kompetencí.

Termín konání: od června 2016

Místo konání: PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY

Témata:

  • Každý jsme jiný, komunikační styly
  • Vedení pracovních rozhovorů, koučování
  • Hodnocení a zpětná vazba, kritika a oceňování
  • Vyjednávání a přesvědčování (řízení změny)
  • Zprostředkování dohody (facilitace)
  • Vedení porad, vedení týmu
  • Skupinová práce, řešení modelových situací, nácviky, cvičení, diskuse

Lektor: PhDr. Milena Blaháková